ZDRAVÉ LESY

Pomozte nám zachránit a obnovit smíšené lesy!

Velké a úžasné lesy jsou i u nás nebo spíš jen byly. Můžou ještě být? Ano můžou! Kvůli tomu, že jsme se o naše lesy starali špatně a jen pro komerční účely vznikl velký problém. Jaký je to problém? Proč vznikl? A jak z toho ven? To se dozvíte dále.

Les, místo v přírodě vyjímečné svou velkou rozmanitostí a velkým množstvím živočišných a rostlinných druhů na malém prostoru. Pokud chcete skutečně poznat místo plné života, pak je les určitě správným místem.


Život v lese je provázaný mnohými vazbami a jedna malá změna dokáže narušit vyrovnanost celého ekosystému. Lesy se mění podle nadmořské výšky, ale i podle polohy na zeměkouli. Stromy, rostliny i živočichové se vždy přizpůsobili prostředí, ve kterém žili. To je například i důvod, proč se liší listnaté stromy od jehličnatých. Jehličnaté stromy jsou doma v severních zeměpisných šířkách, ve vyšších nadmořských výškách a ve velkých mrazech. Stromy v takových místech jsou vystaveny dilematu. V normálních podmínkách strom shodí listí, když už by hrozilo, že jej poškodí mráz, když je příliš krátký den nebo nedostatek světla. Ale v těžkých podmínkách dalekého severu je období, kdy by se stromům vyplatilo mít listy, příliš krátké. Proto to jehličnany vyřešily tak, že napustily své zachytávače světla něčím podobným, jako je smola. Tím pádem je nepoškodí mráz. Kdyby ale něco podobného udělaly listnaté stromy, jako je například dub letní a buk lesní, určitě by na to ve své zeměpisné šířce doplatily, protože smola je dobře hořlavá a v teplejších končinách nejsou požáry nic výjimečného.

V lese je vše v rovnováze, pokud ji ovšem nenarušíme. To je dobře vidět například na kůrovcové kalamitě. Smrk ztepilý není ani zdaleka v našich podmínkách původní a určitě ne jako monokultura. Sucho jej oslabilo a lýkožrout smrkový (neboli kůrovec) jej pak napadl prakticky na celém našem území. Pokud bychom měli u nás původní smíšené lesy, k takovému zničení lesa by nedošlo. Lýkožrout smrkový napadá jen smrky a navíc by určitě nezničil veškerou smrkovou populaci, pokud by byla rozeseta mezi jinými druhy stromů.

Proč o tom píšeme? A jak můžete pomoci i vy? Více v článku Naše české lesy.

ZDRAVÉ LESY

Co je našim cílem?

1.

Aby ministerstvo zemědělství nenechávalo vytahovat z lesa mrtvé stromy zničené kůrovcem.

2.

Aby stát a ministerstvo poskytovalo výhody lesníkům se smíšenými lesy. A poskytovalo finance na obnovu smíšeného vícegeneračního lesa, přirozeného pro naši zeměpisnou šířku a různé nadmořské výšky

3.

Aby se vypisoval dotace na opravdu účinné metody boje proti kůrovci (lýkožroutu smrkovému): jako jsou umisťování pastí, potírání, vývoz a včasné odstranění ještě neuhynulých stromů. 

Ministerstvo zemědělství poskytuje dotace na péči o lesy v ČR (většinou od Evropské unie). Ministerstvo tyto dotace využívá mimo jiné na kácení a vytahování mrtvých stromů, z nichž už kůrovec dávno vyletěl, z lesa. Dotace mohou sloužit i na pálení takových stromů.

S tím nesouhlasíme, protože:

– těžká technika, která se na tahání stromů používá, ničí půdní ekosystémy,

– kůrovcovou kalamitu tato činnost nezmírňuje, protože kůrovec žije jen v živých stromech, uhynulé opouští,

– padlé stromy nemohou sloužit jako zdroj živin pro novou generaci lesa,

– vytahování dřeva, jeho odvoz i pálení má nepříznivé dopady na změnu klimatu,

– někde se opět vysazují smrky.

Proto navrhujeme, aby Ministerstvo zemědělství vypisovalo dotace na opravdu účinné metody boje proti kůrovci (lýkožroutu smrkovému): jako jsou umisťování pastí, potírání, vývoz a včasné odstranění ještě neuhynulých stromů. Především ale na obnovu smíšeného vícegeneračního lesa, přirozeného pro naši zeměpisnou šířku a různé nadmořské výšky. Dále aby Ministerstvo podporovalo majitele lesů a lesníky, kteří využívají šetrný způsob péče o jejich polesí a aby takový postup používaly i Lesy ČR.

Podrobnosti najdete zde:
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni_prispevky_na_kurovcove/

Pokud s námi souzníte, podepište se prosím pod naši petici.
Jestli se nám podaří získat dost podpisů, věříme, že se nám to podaří změnit.

Autor: Jakub Nekvasil a Adam Tichý

Podepište petici

Jsme rádi, že se vám naše myšlenka líbí.

Váš podpis přidáme pod naší petici.
Přijde vám později e-mail, kterým stačí potvrdit svůj podpis.