Klimatické dny

Projekt klimatické dny, je koncept tří denního programu na vzdělávání o klimatu. Jeho cílem, je nabídnout různé volitelné programy studentům a motivovat je k aktivitě tj. nabídnout jim cesty, jak sami svými schopnostmi mohou přispět k řešení změn klimatu. První den je úvod do tématu a otevření otázek. Druhý den, jsou volitelné série programů na různá témata. Závěrečný třetí den se věnuje reflexi, sdílení získaných informací, ale především zvýšení motivace studentů ke klimatickému aktivismu.

Jeden tento program, jsme už zorganizovali na Gymnáziu Přírodní škola v Praze. Naleznete zde rozhovory s řečníky, návod jak si klimatické dny zorganizovat sám a mnoho dalšího…

Proč vzdělávat o klimatu?

Klimatická změna je zcela aktuální a její příznaky, ať už si to chceme nebo nechceme přiznat jsou všude po světě. My jako mladší generace na této planetě bude žít samozřejmě déle a je v našem zájmu, jak teď zabereme a nenecháme řešení klimatické krize jen na dospělých, protože v mladých lidech je síla a my jí teď ukážeme! Je to v našem vlastním zájmu a na nás.

Jakub 16 let

Formát klimatických dnů

Ideální je, zorganizovat klimatické dny ve třech dnech.

1. Den

Úvod o klimatické změně

Otevření základních otázek systém OpenSpace

Aby studenti přemýšleli o problému

Vymýšlení vlastních řešení

2. Den

Představení jednotlivých témat

Pozvání expertů

Podle zájmu studentů zaměření na jednotlivá témata více do hlobky

3. Den

Reflexe toho co se dozvěděli

Co za akce mohou sám začít dělat?

Sdílení informací z jednotlivých balíčků mezi sebou z předešlého dne

Jak to skutečně probíhá?

Jeden tento program, jsme už zorganizovali na Gymnáziu Přírodní škola v Praze

Den 1

Úvod o klimatické změně
Dva bloky openspace

Potenciální témata do bloků: Joana Macy: Tři dimenze velkého obratu; KK & Role školy; Jak naplánovat a provést informovanou akci; Prohloubení témat z úvodu – rozměry krize, pojetí transformace, bolest zeleného růstu; KZ, KK jako kulturní a mezigenerační konflikt; Co umře první (čeho je třeba se vzdát, kdy mluvíme o krizi); Kdo umře poslední (mocenské nastavení)

Den 2

Studenti si dopředu zvolí jeden z balíčků a ten absolvují dle zájmu ve věkově smíšených skupinách.

1. balíček: 
Adaptace

Jiří Malík
– Vedoucí spolku živá krajina

Adaptace krajiny na změnu klimatu, přestavení modelu živá krajina,
praktická ukázka v terénu – 4h

Miroslav Trnka
– Vedoucí
organizace intersucho
sucho a povodně v souvislosti se změnou klimatu, on-line přednáška 45min 

2. balíček: 
Mitigace

Oldřich Sklenář
– Vedoucí AMO

Energetika, Obnovitelné zdroje i trochu do fyziky, Přednáška a workshop

Vratislav Filler (ředitel organizace AutoMat) a Zuzana Polákova 
cyklodoprava a doprava ve městě, snižování znečištění měst auty, exkurze po městě. 

3. balíček: 
Vize

Katarina Kováčová 
– organizace NaZemi

přednáška vize nerůstu – ekologická ekonomie – 

Karolína Břínková
– organizace slowfemme

slowfashion – přednáška, diskuze, workshop

Krystýna Mrkvičková – Kokoza

Kompostování – přednáška + workshop

4. balíček: Politicko-enviromentální

Magdalena Středová
– Fridays For Future
přesvědčování politiků občanský/ studentský aktivismus, prezentace s interaktivními prvky 

Anna Kárníková – hnutí duha
Jak prosazovat enviro zákony stran nevládky – Advocacy

Magdalena Davis
– Strana Zelení

Prosazování zákonů ve vládě – Něco do práv – přednáška

Den 3 - reflexe  a aktivizace

Sdílení témat, zkušeností a vědomostí z předešlého dne ve věkově smíšených skupinách, kdy studenti předchozí den navštívili rozdílné balíčky. Představení vlastního zapojení podle systému „tři pilíře“. Konkrétní místa na zapojení a motivace proč by se zapojit měli. Vlastní „projektík“

Rozhovory

Podívejte se na rozhovory které vznikly během klimatických dnů.

Máte zájem zorganizovat klimatické dny také?

Využijte naše podklady, nápady na řečníky a kontakty. 
Stáhněte si jednoduchý návod v 10 krocích jak nejlépe postupovat.