Dříve mohli lidé každý svůj odpadek hodit za sebe, protože se vždy jednalo o věci, které se v přírodě rozloží. Dnes, ale žijeme v době plastové a už to tak dělat nejde . Jak to teda dělat dnes? A co je za problém? To vše a ještě mnohem víc se dozvíte v textu níže.

Téma odpadů je velké a při tom není ani zdaleka tak složité. Jen je potřeba změnit naše vnímání. Odpad je ve skutečnosti vzácná surovina, kterou je možné recyklovat, kompostovat nebo jinak využít. Aby to ale fungovalo, musí se do toho zapojit všichni: můžeme šířit povědomí, lidé by měli odpad doma třídit, obec by měla zajistit místa na kontejnery (příp. kontejnery samotné), soukromé firmy mohou odpad svézt a dotřídit, jiné firmy ho zase mohou využít. Tyto věci se už zčásti dějí, už se ví, jak se mají odpady třídit a jak recyklovat. Stále zde jsou ale některé nedostatky, které je možné zlepšit. V první řadě se jedná o třídění samotné. Mnoho lidí totiž neví, jak se má správně třídit, ani jak zacházet s odpadem obecně.

Nejčastější chyby a tipy při nakládání s odpady.

 1. Nejlepší je opakované využití výrobku (např. skleněná láhev)
 2. Pokud se nějaký odpad skládá z více částí, je třeba je od sebe oddělit
 • kelímek od jogurtu se skládá z plastového kelímku (ten patří do plastů) a hliníkového víčka (ten patří do kovu)
 • krabice od tetrapaku (mléka, džusy…) mají plastová víčka, která patří do plastů; zároveň na tetrapaky slouží zvláštní kontejner
 1. Nesmí se do umyvadla vylévat přepálený olej, který dokáže znehodnotit vodu v celé kanalizaci, i ten už má svůj kontejner
 2. Nechodit se koupat do jezer s vrstvou opalovacího krému, který může znečistit vodu.
 3. Organický odpad (např. zbytky z kuchyně) patří na kompost, bydlíte-li v bytě, můžete použít  vermikompostér
 4. Jogurty se dají jednoduše vyrobit v jogurtovači, není třeba je kupovat v plastových kelímcích
 5. Použité oblečení dejte ke kontejneru na oblečení
 6. Nebezpečný odpad má také svůj kontejner, prošlé léky je možné odevzdat i v lékárnách
 7. Větší použité spotřebiče je možné odevzdat ve sběrném dvoře
 8. Oblečení z druhé ruky není ostuda; na výrobu nového je třeba mj. mnoho vody
 9. Kupujte potraviny od místních farmářů (ovoce, zelenina, mléčné výrobky)
 10. Kupujte bez obalu a do opakovaně využitelné nádoby či tašky (např. látkové). Obchodů je stále více, např. Bezobalu.cz

Od pradávna mohli lidé vše, co už nepotřebovali, zahodit za sebe. Vše bylo totiž organické a zanedlouho se rozložilo. Dnes jsme ale v době plastové a plasty se v přírodě rozkládají až několik stovek let. Lidé si neuvědomují, že PET láhev už za záda zahodit nejde. V oceánech a na skládkách tak ročně končí miliony tun odpadů, což má obrovské dopady na fungování prakticky všech ekosystémů. Pojďme do toho a společně to dokážeme zlepšit!