Na planetě se dá žít, protože má atmosféru s pro nás dýchatelným vzduchem. My si ale ovzduší znečišťujeme. Čímž ničíme sebe i ostatní živočichy. Proč? Jak? A způsob jak z toho vybruslit tentokrát? Naleznete níže.

Ovzduší u nás znečišťuje hlavně spalování fosilních paliv, především na topení a dopravu. Mnoho lidí stále topí hnědým nebo černým uhlím. Pálení obou těchto paliv je příčinou dvou hlavních problémů. První z nich je skleníkový plyn CO2, který společně s dalšími způsobuje změnu klimatu. Druhým problémem je znečištění ovzduší v bezprostředním okolí zdroje. Vznikají tam mimo jiné mikročástice, na které se nabalují těžké látky, které se v případě vdechnutí začnou uvolňovat do organismu. Navíc při spalování vznikají nebezpečné oxidy dusíku a v případě hnědého uhlí i oxidy síry. To vše způsobuje dýchací problémy, problémy se srdcem a zvyšuje pravděpodobnost rakoviny.  

Jsou dva hlavní původci znečištění ovzduší spalováním uhlí. Prvním z nich jsou uhelné elektrárny, pro které platí přísná pravidla, probíhá tam odsiřování a další opatření vedoucí ke snížení znečištění ovzduší. Druhým jsou jednotlivci, lidé, kteří si doma „špatně“ topí. Škodlivost takového topení se dá měřit například podle množství zmíněných mikročástic na metr krychlový. Zatímco nad komínem uhelné elektrárny v ČR je možné naměřit maximálně cca 300 částic na metr krychlový, tak nad špatně topícím komínem domu v našich obcích může být krátkodobě až 700 částic na metr krychlový. Množství škodlivých částic při spalování ovlivňuje několik faktorů: druh kotle, palivo, efektivita spalování (tj. při jaké teplotě a možnosti přístupu vzduchu se dané palivo spaluje) a další. 

Někteří lidé si sice nemohou dovolit nákup nového kotle, existuje ale program tzv. kotlíkových dotací, který pomáhá právě v takovýchto případech – umožní např. výměnu starého kotle na uhlí za novější a efektivnější kotel, například na biomasu. Toto řešení je jednoduché a i když něco stojí, ve výsledku se výměna vyplatí. Navíc od roku 2025 hrozí majitelům starých kotlů vysoké pokuty. Neotálejme tedy a změnme naše topení už teď. 

Pojďme se podívat na další konkrétní věci, které můžeme pro lepší ovzduší udělat.