Válka na Ukrajině je nepochybně strašlivou humanitární tragédií. V jejím pozadí se ale odehrává tragédie další, která je přinejmenším stejně děsivá. Jedná se o tragédii ekologickou.

Ruská invaze na Ukrajinu sebou nese tolik hrozeb pro životní prostředí, že bychom je nedokázali v tomto článku všechny ani vyjmenovat. Proto jsme si vybrali pouze několik z nich, kterým se budeme krátce věnovat.

Алесь Усцінаў, Kijev - Ukraina

Znečištění

Po bojích zůstávají na Ukrajině jen zbytky budov a mrtví lidé. Ale s rozbombardovanými budovami nebezpečí nekončí. Při bombardování se totiž ze zasažených budov, a hlavně ze střel samotných uvolňuje azbest a těžké kovy, což jsou oboje karcinogenní a jedovaté látky, které se mohou v případě vhodných větrných podmínek rozšířit i tisíce kilometrů daleko, tudíž i do ČR. Tyto látky se navíc mohou dostat do podzemních vod, a být nebezpečné i dlouho po jejich uvolnění.
(Více se můžete dozvědět například zde: https://www.wired.com/story/ukraine-is-in-an-environmental-crisis-too/ )

Nebezpečí jaderné katastrofy

Všichni jsme jistě mnohokrát slyšeli o Černobylské jaderné havárii. Koho by ale kdy napadlo, že jen o 36 let později bude v Černobylu hrozit něco podobného, a že jen několik set kilometrů odtamtud bude cizí armáda ostřelovat největší jadernou elektrárnu v Evropě. To snad vypovídá za vše. V současné chvíli totiž vůbec netušíme, jestli se kvůli bezohledným vojákům něco podobného Černobylské jaderné havárii nemůže zopakovat.

Obnova uhelných elektráren v Evropě

Kvůli Ruské invazi na Ukrajinu se všechny Evropské státy, které byly až doposud energeticky závislé na fosilních palivech z Ruska snaží této závislosti zbavit. Je jasné, že abychom toho dosáhli co nejrychleji, tak budeme muset nejen hromadně investovat do obnovitelných zdrojů, ale také budeme muset dočasně obnovit uhelné elektrárny. Obnovení uhelných elektráren ale musí být jen dočasné, dokud se je nepodaří nahradit obnovitelnými zdroji – v opačném případě takový krok nedává z dlouhodobého hlediska žádný smysl.

Požáry

Každá válka je nevyhnutelně spojená s masivní destrukcí životního prostředí a Válka na Ukrajině rozhodně není výjimkou. Například Černobyl; to je oblast, která je z biologického hlediska naprosto unikátní – od roku jaderné havárie roku 1986 je opuštěná, a příroda se zde může v klidu rozvíjet. Tedy, alespoň mohla, dokud nepřišla Ruská vojska a nezažehla v okolí elektrárny několik požárů. Takové požáry navíc mohou uvolnit spoustu radioaktivních částic, které se zde desítky let ukládaly.

ilustrační foto: Cameron Strandberg, Canada 

(Více se dozvíte například zde: https://www.theguardian.com/world/2022/mar/22/chernobyl-forest-fires-ukraine-nuclear-plant)

Je jisté, že takové incidenty se budou na Ukrajině objevovat znovu a znovu, dokud tamní válka neskončí. A to nevyhnutelně souvisí s tématikou ohrožených druhů, kterých je na Ukrajině spousta.

Ohrožené druhy

Ukrajina je země bohatá na divokou přírodu, a díky tomu se zde vyskytuje spousta druhů živočichů, rostlin a hub, které jinde na světě nenajdeme. Mnoho z nich bylo ohroženo už před vypuknutím současného konfliktu a je možné, že některé z nich kvůli válce vyhynou.

Jedním z nich je i kriticky ohrožený sekavec krymský (Cobitis taurica), který se vyskytuje pouze v několika kilometrech řeky pod soutěskou Čornaja, a tudíž stačí velmi málo, aby na nadobro zmizel z povrchu zemského.

(Více se můžete dozvědět například zde: https://therevelator.org/endangered-species-ukraine/ )

A to nejhlavnější?

Snad nejhorší důsledek války na Ukrajině je jakým způsobem ovlivňuje kudy se budou země světa dál ubírat. Státy jako třeba Česká republika, Německo, Finsko, Polsko, Dánsko, Velká Británie, a další státy po celém světě začínají mohutně zbrojit. A není divu – Putin útokem na Ukrajinu jasně ukázal, že v bezpečí není vůbec nikdo. Kvůli této válce budou zdroje, které bychom mohli použít například k boji proti změně klimatu, nebo obnově životního prostředí použity k výrobě zbraní.

A tak, místo toho abychom společně čelili hrozbám pro celý svět, se budeme připravovat na další zbytečnou válku.