Voda a sucho

Jak lépe využívat vodu

Voda, tekutina která nám umožňuje žít na planetě. Bez ní by na zemi život nikdy nevznikl. Přes to všechno se vody zbavujeme a plýtváme s ní. Proč? Jakým způsobem? Jak to vyřešit a zlepšit? Na všechny tyto otázky se zde snažíme najít odpověď.

Voda je téma, které se musí opravdu vážně řešit. Problémů je hned několik. Jedním z hlavních je zadržování vody v krajině. Od pradávna se lidé snažili krajinu odvodňovat. Bylo to především kvůli povodním a později kvůli zemědělství. Lidé stavěli betonová koryta na odtok vody, dělali přehrady a mýtili lesy, které vodu zadržovaly. Zároveň se zvýšila teplota, takže se víc vody odpaří, a neprší pravidelně. Z těchto důvodů tu dnes máme velký problém: v roce 2018 Česká republika poznala největší sucho za posledních 500 let. V některých částech země bylo sucho tak velké, že tam nerostly zemědělské plodiny a do vesnic se musely dovážet cisterny s pitnou vodou, protože studny vyschly. Sucho není pouze záležitostí České republiky. Problémy s vodou mají po celém světě, jen s tím rozdílem, že my, jakožto bohatá země, si s tím umíme poradit. Rozvojové chudé země se ale bránit nedokážou, takže sucho u nich může způsobit i hladomor.

Voda z naší krajiny odtéká, takže se snižuje i hladina podzemní vody. Máme tedy problém také s pitnou vodou, kterou navíc plýtváme, například na splachování.

O vodu je velice důležité se starat. Může nám připadat nereálné, abychom s tím mohli pomoct, ale je hned několik jednoduchých způsobů.

Co s tím může udělat jednotlivec?

Pokud bydlíte v bytě, a pokud je to možné, nechte si zavést do záchodu šedou vodu na splachování.

Použitou vodu z umyvadla tak využijete dvakrát.

Pokud můžete, snažte se dešťovou vodu zachytávat a znovu využívat.

Stavíte-li nový dům, splachujte v něm dešťovou nebo šedou vodou.

Pokud máte pole nebo les, snažte se, aby vodu zadržovaly (různé plodiny, zvyšování organického obsahu v půdě, smíšený les, atd.)

Pečovat o svou zahradu tak, aby zadržovala více vody (např. nechat na části pozemku vyšší trávu, aby byl menší odpar; zároveň tak necháte i rostliny pro opylovače)

Co s tím může udělat skupina?

Vytvořte mez s keři nebo remízek mezi poli. Domluvte se se známými farmáři a vlastníky polí, aby stavěli remízky a zjistili si více o zadržování vody.

Sázejte stromy, např. podél cest a následně o ně pečujte.

Snažte se o tom šířit povědomí.

Pokud znáte někoho, kdo má pole nebo les, informujte ho o problematice zadržování vody. Pomozte mu s tím.

Co s tím může udělat obec/město/stát?

Vynucovat dodržování právních předpisů na ochranu životního prostředí(např. na ochranu mokřadů, rašelinišť, atd.) (např. na ochranu mokřadů, rašelinišť, atd.)

Podporovat programy na zadržování vody v krajině

Realizovat tyto programy za účasti veřejnosti

Jakub Nekvasil
https://radiozurnal.rozhlas.cz/uz-vcera-bylo-pozde-cesko-celi-nejhorsimu-suchu-za-500-let-zacina-valka-o-vodu-8228448