Voda, tekutina která nám umožňuje žít na planetě. Bez ní by na zemi život nikdy nevznikl. Přes to všechno se vody zbavujeme a plýtváme s ní. Proč? Jakým způsobem? Jak to vyřešit a zlepšit? Na všechny tyto otázky se zde snažíme najít odpověď.

Voda je téma, které se musí opravdu vážně řešit. Problémů je hned několik. Jedním z hlavních je zadržování vody v krajině. Od pradávna se lidé snažili krajinu odvodňovat. Bylo to především kvůli povodním a později kvůli zemědělství. Lidé stavěli betonová koryta na odtok vody, dělali přehrady a mýtili lesy, které vodu zadržovaly. Zároveň se zvýšila teplota, takže se víc vody odpaří, a neprší pravidelně. Z těchto důvodů tu dnes máme velký problém: v roce 2018 Česká republika poznala největší sucho za posledních 500 let. V některých částech země bylo sucho tak velké, že tam nerostly zemědělské plodiny a do vesnic se musely dovážet cisterny s pitnou vodou, protože studny vyschly. Sucho není pouze záležitostí České republiky. Problémy s vodou mají po celém světě, jen s tím rozdílem, že my, jakožto bohatá země, si s tím umíme poradit. Rozvojové chudé země se ale bránit nedokážou, takže sucho u nich může způsobit i hladomor.

Voda z naší krajiny odtéká, takže se snižuje i hladina podzemní vody. Máme tedy problém také s pitnou vodou, kterou navíc plýtváme, například na splachování.

O vodu je velice důležité se starat. Může nám připadat nereálné, abychom s tím mohli pomoct, ale je hned několik jednoduchých způsobů.