Les je obrovský organismus skládající se z množství živočichů, rostlin, hub,lišejníků a dalších. Tento systém je vyvážený a panují tu různé symbiotické i parazitické vztahy. Zároveň je ale velice křehký a jakýkoliv zásah může mít pro prales katastrofální následek. Je to koloběh ve kterém má každý svou úlohu a když jí splní uvolní místo dalším. 

Co se deštných pralesů jsou vyjímečné svou rozmanitostí a biodiverzitou. V pralesech žije více než polovina druhů všech rostlin a značná část živočichů. My pralesy ničíme, kácíme je a vyměňujeme je za rozlehlé palmové plantáže. Spolu s pralesem se zmenšuje i naděje udržet globální změnu klimatu na uzdě. 
V pralese má každý nějakou výhodu a šanci. Musí ale bojovat živočichové o potravu a rostliny např. o sluneční světlo. V pralese není místo. Typickým příkladem může být starý spadlý strom na jehož kmeni a z něhož živin roste množství dalších rostlin a stromků. 

U každé rostliny probíhá fotosyntéza, během níž je pohlcen oxid uhličitý a vypuštěn životodárný kyslík. Nebýt těchto rostlin, byla by hladina kyslíku v ovzduší tak nízká, že by živočichové (mezi nimi i lidé) nemohli existovat. Tyto rostliny (především stromy) teď vyměňujeme za velké supermarkety a rozlehlá parkoviště. V Amazonii a Indonésii mizí pralesy po hektarech a na jejich místě se sází monokultury palem olejných, cukrové třtiny, eukalyptu a dalších plodin. V deštných pralesích žije 70-90% živočichů. Kvůli zemědělství se za posledních 50 let vymýtilo až 50% lesů. Kvůli tomu tam živočichové vymírají po tisících.

Deštný prales je vyjímečný svou rozmanitostí a biodiverzitou. V pralesech žije více než polovina druhů všech rostlin a značná část živočichů. My pralesy ničíme, kácíme je a vyměňujeme je za rozlehlé palmové plantáže. Spolu s pralesem se zmenšuje i naděje udržet globální změnu klimatu na uzdě. Proč se to děje? V čem je problém? Nebo jak to zlepšit? To vše naleznete níže.

Z eukalyptů se vyrábí nerecyklovatelný papír (viz obrázek) a eukalyptový olej. Kácení deštných pralesů se leckde toleruje. Vláda v Brazílii umožňuje zemědělcům prales vymýtit a začít na jeho místě pěstovat zemědělské plodiny. Zemědělci prales vypalují, často daleko větší území, než reálně potřebují. Popel obohatí půdu, která je tak velmi úrodná, ale kvůli dešťům dochází k rychlé půdní erozi a živiny se tak rychle vyplavují, že již po 2–3 letech se nedá půda pro zemědělství použít. Když zemědělci oblast opustí, prales znovu vyroste, ale nikdy již s takovou druhovou rozmanitostí. 

Toto počínání zásadně přispívá nejen ke změně klimatu, ale dopadá i na zvířata, která v pralese žijí. Nikdo se jich neptal, zda mají kam jít, my jim jen chladnokrevně ničíme jejich domov. A to vše jen pro trošku úrody, která se dá daleko jednodušeji vypěstovat jinak a jinde, příp. pro plnou kapsu peněz těžebních firem. Nám to rozhodně nepřijde správné a chceme to změnit.

Zajímá vás téma pralesů? Zapojte se i do naší iniciativy.

Aktuální iniciativa AMAZONSKÉ PRALESY má za cíl, žádat Brazilskou vládu, aby zakázala těžebním firmám kácet deštné pralesy, omezila vypalování pralesa místními obyvateli pro zemědělské účely jen na míru nezbytně nutnou. Pomozte nám se snahou zabránit kácení pralesů!