Vliv lidí na zvířata

Jak ovlivňuje lidská činnost ostatní živočichy

Pravěcí lidé brali zvířata jako zdroj obživy a později pracovní síly, nikdy však nezpůsobili žádnému druhu příliš velkou ztrátu a už vůbec ne vyhynutí. My jsme se však od tohoto přístupu do značné míry vzdálili – často ne schválně, ale přece zabíjíme svým jednáním živočichy a někdy i celé druhy. Tím narušujeme mnoho ekosystémů. Činností, kterými lidé narušují přirozené prostředí zvířat, je mnoho. Kácíme lesy a vyháníme tak živočichy z lesů a ničíme tamější půdní ekosystém. Ptal se jich někdo, zda mají kam jít? Ne, člověk se neptá. Zvířata umírají na pařezovém poli mrtvého lesa na hlad. Svinstva, která vypouštíme do řek a která pak stékají do moře, jsou neslýchaná: mikroplasty, chemikálie z praní, pesticidy, atd. Proč se musíme dívat na těla mrtvých ryb plavajících břichem nahoru? Vidíme to každý, víme to, a přesto v tom pokračujeme. V oceánech končí ročně 12 tisíc tun odpadů! Na hladině se tvoří odpadkové ostrovy a na dně silné vrstvy odpadů. Pro mnoho živočichů to znamená konec. Želvy polykají igelitové sáčky v domnění, že to jsou medúzy a následně se dusí! Proč! Stačí málo. Musíme změnit náš přístup a začít se chovat k životnímu prostředí a tím i k živočichům ohleduplně. My jsme zvířata využívali, bez nich bychom nebyli ani my. Teď je řada na nás, abychom je chránili před svými vlastními činy.

Co se pro to dá dělat?

  1. Ctít zásady nakládání s odpady.
  2. Nechat živočichy se v klidu rozmnožovat, např. nelovit příliš mnoho ryb na jednom místě nebo nebrat zvířatům jejich přirozená prostředí.
  3. Chránit ohrožené druhy, bez nichž by se narušila rovnováha ekosystémů.
  4. Omezit ve svém jídelníčku maso, které je velmi náročné na výrobu.
  5. Domluvte se se známými farmáři a vlastníky polí, aby stavěli remízky a seli travinové směsi důležité pro hmyz.
  6.  

autor: Jakub Nekvasil